Υπηρεσίες

Τοποθέτηση/Συναρμολόγηση

Μάθετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία.

Επισκευή/Αποξήλωση

Μάθετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία.

 

 Μέτρηση χώρου

Μάθετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία.

 Σχεδιασμός 3D

Μάθετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία. 

 Λίστα υλικών

Μάθετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία.

  • Ανάλυση & Λίστα υλικών για εφαρμογές τύπου “φτιάξτο μόνος σου
  1. Επίπλων κουζίνας (Δείτε τον τιμοκατάλογο)
  2. Ντουλάπας υπνοδωματίου (Δείτε τον τιμοκατάλογο)
  3. Επίπλου μπάνιου (Δείτε τον τιμοκατάλογο)
  4. Πόρτας (Δείτε τον τιμοκατάλογο)