Γραπτή εγγύηση

Εγγύηση

Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιηθεί από τα συνεργεία μας θα λάβετε γραπτή εγγύηση. Η εγγύηση αυτή σας καλύπτει για τυχόν φθορές ή βλάβες που κριθεί οτι προκλήθηκαν από  λανθασμένη τοποθέτηση, ελαττωματικά προϊόντα και υλικά.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Φθορές από κακή χρήση, όπως και φθορές λόγω παλαίωσης αντικειμένου.

Η εγγύηση που σας παρέχουμε ισχύει για 5 ως 10 έτη ανάλογογα με τη κατηγορία του προϊόντος και της εργασίας.

Ρωτήστε κάτι ή αφήστε ένα σχόλιο